بیش از ۴۰ سال پیش ، گروهی از شیمیدانان شرکت زایپکس تکنولوژی را توسعه دادند که می تواند بتن را در مقابل نفوذ انواع مایعات و فشار آب محافظت کند. این محصول با فناوری بلورین (بلور سازی در منافذ متخلخل) در شیمی بتن می تواند عایقی پایدار برای محافظت از بتن ایجاد نماید.