ژل سیلیکات کلسیم هیدراته

ژل سیلیکات کلسیم هیدراته (C-S-H) برای آب بندی، محافظت بتن، دوام و خودترمیمی

شماره ثبت اختراع 97564
ژل سیلیکات کلسیم

ساخت ژل سیلیکات کلسیم (C-S-H) برای آب بندی و محافظت بتن هیدراته

شماره ثبت اختراع 76297
ماشین ساخت الیاف

ساخت ماشین تولید الیاف پلیمری ماکروسازه ای در بتن مسلح الیافی

شماره ثبت اختراع 67714
الیاف پلیمری ماکرو سازه ای

اختراع تولید الیاف پلیمری ماکروسازه ای در بتن مسلح الیافی

شماره ثبت اختراع 61334
پوشش ضدحریق

اختراع پوشش ضد حریق از کربنات کلسیم و مواد پلیمری

شماره ثبت اختراع 45325
ساخت ملات واترپروف

اختراع ساخت ملات واتر پروف و مخصوص ترمیم و محافظت سازه های بتنی

شماره ثبت اختراع 34083
علاج سدها

مانیتوری سدها و یافتن شکافها و حفره های فرار آب آب بند کردن و علاج سدها با روش تزریق بتن داخل تیوپ با لوله های تزریق و فایبرمش

شماره ثبت اختراع 30319
آب بند کردن سد لار

اختراع آب بند کردن سد لار تهران با استفاده از روش مانیتوری، الیاف (فایبر مش) و زایپکس (XYPEX) با نفوذ کریستالی

شماره ثبت اختراع 29271
جلوگیری از تخریب سازه های بتنی

روش جلو گیری از تخریب سازه های بتنی با استفاده از مواد واترپروف بتن در مقابل مواد شیمیایی به طریقه نفوذ کریستالی

شماره ثبت اختراع 27657
رسوب زدایی با روش پرتاب آب

اختراع دستگاه رسوب زدایی با روش پرتاب آب

شماره ثبت اختراع 27412
لوله های قطور سیمانی بتنی

ماشین تولید لوله های قطور سیمانی بتنی مسلح به صورت روش تولید موبیل

شماره ثبت اختراع 25226