الیاف بتن

 

الیاف پلیمری ماکروسازه ای آجدار (Elasto Plastic Concrete) جایگزین فولاد حرارتی MFRC محصول مشترک ایران و کانادا

اطلاعات فنی

ICT Canada
Elasto Plastic Concrete
شماره ثبت اختراع:۶۱۳۳۴
تاریخ:۱۳۸۸/۷/۱۸

الیاف پلیمری ماکروسازه ای آجدار در بتن شکل پذیر قابل ارتجاع بجای توری فلزی یا الیاف فولادی به بتن و شات کریت اضافه میگردد.

مواد اصلی فایبر پلی پروپیلن (پلی الفین) خالص با مقاومت کششی ۵۰۰ مگا پاسگال میباشد. شکل آج بی نظیر هر فایبر گیرداری محکمی در بتن ایجاد میکند. الیاف MFRC را میتوان در هر زمـانی در حـال اجرا به بتن ساز، تراک میکسرو بتن آمـادهاضـافه کرد. میـزان مصـرف الیـاف MFRC بستگی به نیازمندیهای پروژه داشته ومیتوان بمقدار ۹ – ۲ کیلوگرم در مترمکعب بتن استفاده کرد.

مزایای الیاف پلیمری MFRC :

قیمت ارزان

افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی در بتن

زنگ نمیزند ومقاوم دربرابر خوردگی

پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

افزایش دوام بتن درمقابل خستگی

افزایش مقاومت در مقابل ضربه

افزایش مقاومت دربرابر تنشهای ناشی از چروک خوردگی بتن

افزایش پایداری بتن در اثر آتش- شوک حرارتی و انفجار

پایداری و جذب انرژی خمشی در طولانی مدت

افزایش مقاومت بتن درمقابل نیروی زلزله و بارهای زنده

ACI-544, ACI-506, ASTM C1018, ASTM C1399, ASTM-1550

موارد کاربرد الیاف پلیمری MFRC:

ترمیم سازه ها – بتن پاششی – گذرگاههای فرودگاه – ورزشگاهها – سرریز سدها – تقویت زمین – معادن – پوشش

تونل TBM ترمیم و تعمیر سازه های دریایی – منهول – کانال – لوله های بتنی – اسکله – دیوارهـای برگشت –

تثبیت خـاک -تزریق حفره هایزیرزمین – تدابیر زلزله – پوشش های کانال – استحکام رامپ – استخرها –

مخازن- سقف های مسکونی – پیادهرو – مسیر هایعبور و مرور صنعتی و تجاری – پارکینگ – حمل و نقل –

قطعات پیش ساخته – تاسیسات شیمیایی – و غیره