طرح توسعه کارخانه سه هزار تنی سیمان مشهد سال ۱۳۷۲

بهسازی سیلوی مواد خام شماره ۱ کارخانه سیمان مشهد