زایپکس کانادا

3تولیدات شرکت کانادایی زایپکس (xypex canada) اختراع و محصول کشور کانادا بوده و این تولیدات با ساختمان بلورین در منافذ ترکها و لوله های موئین نفوذ کرده و سازه های بتنی قدیمی و جدید رابرای همیشه آب بند و بتن و فولاد را در مقابل مواد شیمیایی محافظت ویا سازه های بتنی آسیب دیده را می توان با Xypex ترمیم کرد

inFocus

الیاف آجدار پلیمری

2الیاف آجدار پلیمری ماکروسازه ای جایگزین فولاد حرارتی، محصول مشترک ایران و کانادا، تقویت کننده و باعث افزایش مقاومت کشیشی، سایشی، برشی، یکپارچگی، فرم پذیری و قابلیت جذب انرژی خمشی و پایداری و دوام بتن در مقابل آتش، شوک حرارتی، انفجارو بارهای لزره ای نظیر زلزله میگردد

 

Web Browsers

علاج بخشی سدها

1فعالیت شرکت مهندسی سازه بتن خاورمیانه (سهامی خاص) در زمینه علاج بخشی سدها و مخازن بوده و بخش تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه های زیر فعال می باشد
 علاج بخشی سدها و ترمیم ترکهای بدنه سد و ترمیم سد ریز در اثر کاویتاسیون
 سرویس، نگهداری و آببند کردن سدها
( خدمات مهندسی سدها و منابع آب ( مانیتورینگ، غواصی و پایش سدها

Wordpress