مقالات

الیاف پلیمری

بنام خداوند جان و خرد   الیاف پلیمری ماکرو سازه ای در بتن مسلح الیافی MFRC بتن فرم پذیر قابل…

بتن غلتکی

به نام خداوند جان و خرد   بتن غلتکی( Roller Compacted Concrete: RCC ) چکیده : بتن غلتکی یک فناوری…

بتن هوشمند Smart Concrete

به نام خداوند جان و خرد   بتن هوشمند (Smart Concrete) : بتن شکل پذیر قابل ارتجاع (Elasto Plastic Concrete)…